Pagina 2 Documentaires

Het is 30 jaar geleden(in  1991)  dat er oorlog uitbrak in het voormalig Joegoslavië. Tito - dé leider van Joegoslavië – hield dit land bij elkaar, waardoor verschillende volkeren jarenlang vreedzaam samenleefden, ondanks verschillende talen en religies. Maar na de dood van Tito in 1980 gaat het bergafwaarts met Joegoslavië. Het land valt uiteen. Door de verslechterde economische situatie en door nationalistische politici die hun bevolking ophitsten tegen de anderen, verslechteren de verhoudingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Dit eindigt uiteindelijk in een oorlog. 30 jaar later reist Iva Bicanic af naar de zeven landen van voormalig Joegoslavië: Kroatië, Slovenië, Servië, Kosovo, Montenegro, Macedonië en Bosnië. Wat is er nog over van de broederschap uit de tijd van Tito? Zijn de wonden van de oorlog geheeld? En wat is heden ten dage het perspectief van de jeugd?                                                                                                                             

                                                


 

 

                                                                                                                                                                                                                                    NAAR PAGINA 1