Solvay Pharmaceuticals

Tabletten (kernen, ongeveer 300 kg) worden in een grote draaitrommel gedaan en worden op de gewenste temperatuur gebracht. Vervolgens wordt  er via nozzels vloeistof op de kernen gesproeid en om de 15 minuten vindt is er een weging plaats. Wanneer het gewenste gewicht bereikt is wordt het sproeiproces gestopt en zijn de kernen tabletten geworden.