A) De wereld zou er een stuk vriendelijker hebben uitgezien wanneer wij, westerse blanken,  met de andere culturen alleen maar een biertje of een glaasje karnemelk gedronken zouden hebben en tijdens de gesprekken elkaar bevraagd zouden hebben waar we elkaar mee konden helpen.

 

A) The world would have looked a lot friendlier if we, Western whites,  would have only had a beer or a glass of buttermilk with the other cultures and during the conversations would have asked each other what we could help each other with.