Nacht und Nebel - Floris B. Bakels

Van toepassing is hier het Latijnse : Homo homini lupus, ofwel de mens is voor de mens een wolf. De zin wordt vaak gebruikt om aan te tonen tot welk een gruweldaden mensen in staat zijn naar elkander.

Nacht und Nebel was een speciale strafklasse die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd ingesteld om verzetsmensen spoorloos te doen verdwijnen. Achterblijvers vernamen niets meer over hun lot. Een van de kampen waar deze gevangenen terechtkwamen was Natzweiler, een kamp op een hoge berg in Frankrijk. Floris B. Bakels (1915-2000) heeft daar bijna drie volle jaren een dagboek bijgehouden, dat als basis heeft gediend voor zijn boek Nacht und Nebel.

Nacht und Nebel verscheen in 1977. Sindsdien is het 19 maal herdrukt en zijn er meer dan 100.000 exemplaren van verkocht.

Recensie(s)

Het dagboek met de herinneringen van Floris Bakels aan het Nacht und Nebelkamp Natzweiler is een zeer indringend kampverslag, vooral door de gruwelijkheden die Bakels moest meemaken, ondergaan en verwerken. Van deze verwerking – voor zover zulks mogelijk is – zijn deze herinneringen de vrucht, geschreven ten dele dertig jaar na het gebeuren. Het indringend realisme en de aantoonbare kracht van zijn Godsgeloof maken waar wat Lou de Jong ervan zegt: 'In ons taalgebied is geen herinnering zo zuiver en treffend vastgelegd, nergens vindt men zo'n appèl tot de lezer'. 

 

Aangrijpend boek over het overgeleverd zijn aan demonische vijanden. Zonder aanwijsbare reden gevangen en veroordeeld, versleept van gevangenissen tot concentratiekampen. Speelbal van de Nazi's, die niets ontziend de mensen degenereerden, honger lieten lijden, afbeulden, lichamelijk en psychisch mishandelden. Onvoorstelbaar voor mensen geboren en levend in vrijheid, zoals wij. Als dit is wat momenteel nog voorkomt op onze aarde, zijn allen die zulk een leed dreigt welkom in ons land.